Cookiebeleid

Cookieverklaring

Deze website (eriks.be) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat we naar uw internetbrowser sturen, zodat wij uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van de website, zoals welke pagina's worden bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u de website gebruikt, verzendt de cookie gegevens naar ERIKS.

ERIKS bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk

We gebruiken sessie-cookies en permanente cookies:

  • Een sessie-cookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina's die u bezoekt en welke opties u gebruikt. Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.
  • Een permanente cookie stelt de Website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen.
     

ERIKS slaat cookies op die essentieel zijn voor het bieden van de functionaliteiten van de website. Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser instellen om cookies samen te weigeren. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet langer alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken.

Niet-strikt noodzakelijke cookies

Alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven, plaatst ERIKS cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de functionaliteiten van de website. Via dergelijke niet-strikt noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn welke pagina's worden bezocht en de lengte van een gebruikerssessie. Via deze cookies proberen we uw gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Als u niet toestaat dat een cookie wordt geplaatst, worden deze cookies geblokkeerd.

Zie hieronder een samenvatting van de niet-strikt noodzakelijke cookies die ERIKS gebruikt.

Cookie(s)

(Name)

Target (category) cookie(s)

Retention period

Analytics

 _utma

This cookie keeps track of the number of times a visitor has been to the site pertaining to the cookie, when their first visit was, and when their last visit occurred. Google Analytics uses the information from this cookie to calculate things like Days and Visits to purchase

 

Two years from set/update

Analytics

 

_utmb

This cookie is used to determine new sessions/visits. The cookie is created when
the java script library executes and no existing __utmb cookies exists.
The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

30 mins from set/update

Analytics _utmc

 

End of browser session. Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

 

End of browser session

Analytics _utmt Used to throttle request rate. 10 minutes
Analytics _utmv

 

 

Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

 

 

2 years from set/update

Analytics _utmz Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

6 months from set/update

    

 

ERIKS gebruikt de cookies van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt alleen gebruik van cookies om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om ERIKS inzicht te geven in de manier waarop gebruikers de website gebruiken. ERIKS heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten om te zorgen voor een juiste bescherming van uw persoonlijke gegevens. ERIKS maakt geen gebruik van andere Google-services met betrekking tot Google Analytics. Voor zover toegestaan door de Google Analytics-functionaliteiten, heeft ERIKS ervoor gekozen om uw informatie niet met Google te delen. Google verwijdert de laatste drie cijfers van uw IP-adres. Google mag de bovengenoemde gegevens alleen aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

 

Hier vindt u meer informatie over Google Analytics: here.

Algemene  gebruiksvoorwaarden

Deze website (eriks.be) en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door ERIKS NV, Boombekelaan 3, 2660 Hoboken, België.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, evenals op alle informatie, aanbevelingen en / of diensten die u op of via deze website worden aangeboden (Informatie).

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden. ERIKS merkt op dat deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd. Gebruikers van de website wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden te lezen voor mogelijke wijzigingen. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 januari 2018.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze eriks.nl website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. ERIKS zal de informatie op deze website en de inhoud ervan correct en up-to-date houden, maar garandeert niet dat de website en / of de informatie vrij is van fouten, defecten, malware en virussen of dat de website en / of informatie juist is, actueel en accuraat.

ERIKS is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de website, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijke wangedrag of grove nalatigheid van ERIKS.

ERIKS is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of te laat leveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.

Gekoppelde sites

Deze website kan links bevatten naar externe internetsites van derden. ERIKS is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarop links naar deze site staan of waarnaar links op deze site worden gegeven. Ons  Cookie Beleid en onze Privacy Statement zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of via externe sites van derden. 

Privacy en Cookieverklaring

ERIKS verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website volgens het Cookiebeleid en Privacy Statement.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van ERIKS.
Gebruikers mogen de Website en de Informatie lezen en kopieën maken voor hun eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Al het andere gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website van ERIKS op een externe internetsite of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen de Website van ERIKS en enig ander internet website is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ERIKS.

Ongevraagde ideeën

In het geval u ongevraagde ideeën en / of materialen, hetzij bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (Materialen) op deze website, plaatst of deze per e-mail of anderszins naar ERIKS verzendt, heeft ERIKS het recht om gebruik te maken van: dergelijke materialen kosteloos kopiëren en / of commercieel exploiteren en ERIKS is niet gebonden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke materialen.

U vrijwaart ERIKS hierbij en vrijwaart ERIKS voor alle acties, claims en aansprakelijkheden die ERIKS oploopt, oploopt of oploopt als gevolg van het gebruik en / of misbruik van materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendom) rechten van derden of anderszins onwettig zijn tegenover een derde partij.

Scheidbaarheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die geldig zijn en rechtsgevolgen hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die rijzen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen betreffende het bestaan ​​en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Als u klachten heeft over producten of diensten die via deze website worden aangeboden, kunt u contact met ons opnemen via info@eriks.nl. Als we uw klacht niet kunnen oplossen, hebt u het recht om het geschil voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op https://ec.europa.eu/odr. Als u besluit dit platform te gebruiken, gebruik dan het volgende e-mailadres van ERIKS: info@eriks.be.

 

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Advies over ons standaard productgamma? Commerciële of administratieve vragen?

ERIKS beschikt over een netwerk van lokale Service Centers waar je terecht kan voor advies over ons standaardgamma, het breedtepakket én al jouw commerciële en administratieve vragen.