7 selectiecriteria bij de keuze van een industriële slang

Slangen staan meestal niet bovenaan het lijstje bij het ontwerpen van een machine. Dat zou wel zo moeten zijn. Net zoals banden geen hoofdrol spelen bij het ontwerpen van een auto, zijn ze wel cruciaal voor de besturing ervan. De selectie van slangen is een complex proces waarbij je een juiste afweging tussen kosten en prestatie dient te maken. Houd vanaf het begin rekening met de prestatievereisten van de slang om kostbare aanpassingen te voorkomen. Zo blijft je project op schema. 
 

Het selectieproces van slangen

Het belangrijkste bij het kiezen van een slang is ervoor te zorgen dat je over de juiste informatie beschikt. Komt het materiaal overeen met de juridische -, technische - en kwaliteitsnormen? Bestaan er vereisten met betrekking tot documentatie en traceerbaarheid? Het kan ook handig zijn om tijdens de prototypefase verschillende opties uit te proberen. Zo kan je gemakkelijker bepalen wat de voordelen en mogelijke zwakke punten zijn.

Ga, zodra de ontwerpfase begint, te rade bij deskundigen zodat je de juiste slang voor jouw project kiest. Zelfs tijdens de prototypefase van een machine kan een application engineer waardevolle informatie geven.

Wat zijn dus de belangrijkste factoren bij het kiezen van de juiste slang voor jouw industriële toepassing?

De 7 belangrijkste factoren bij het kiezen van een slang

Een veel gebruikte methode voor het kiezen van de juiste slang, wordt weergegeven met de afkorting STAMPED: Size (maat), Temperature (temperatuur), Application (toepassing), Medium, Pressure (druk), Ends (uiteinden) en Delivery (levering). Deze criteria staan echter niet op zichzelf. De combinatie van deze interne en externe factoren is doorslaggevend bij het kiezen van het juiste type slang voor jouw projectspecificaties. 

Maat

De maat vormt de meest fundamentele en cruciale factor bij de selectie van industriële slangen. De maatspecificaties voor industriële slangen omvatten de binnen- en buitendiameter van de slang, alsook de lengte.

 

Binnendiameter

De juiste maat zorgt ervoor dat het drukverlies tot een minimum beperkt blijft en dat de slang niet beschadigd raakt tijdens hitteontwikkeling of overmatige wervelbeweging. De binnendiameter (ID) is de dwarsdoorsnede van de binnenste ruimte van een ronde slang. Het is de belangrijkste factor omdat deze van invloed is op de stroomsnelheid van de vloeistof in de slang. Een te grote binnendiameter kan leiden tot trage prestaties, terwijl een te kleine binnendiameter kan resulteren in overmatig drukverval, lekkage of zelfs schade aan het systeem.

Selectiecriterium slangen: binnendiameter

Buitendiameter

De buitendiameter (OD) geeft de hele dwarsdoorsnede van de slang aan, inclusief de binnenbuis, versteviging en buitenkant. Het verschil tussen de buiten- en de binnendiameter is de dikte van de slangwand. De buitendiameter is belangrijk zodat industriële slangen goed passen op aansluitingen en componenten van het betreffende systeem.

Selectiecriterium slangen: lengte

Lengte

De lengte van een industriële slang bepaalt het maximale bereik tussen de uiteinden. Bij een te lange slang kan het drukverval in het systeem toenemen aangezien de slanglengte samenhangt met energieverlies door frictie. Het is dus uitermate belangrijk de slang altijd op de juiste lengte af te snijden. Als hij te lang is, kan dit leiden tot extra lussen en slijtage waardoor de levensduur van de slang wordt verkort. Als de slang daarentegen te kort is, kan het de versterking en integriteit van de eenheid beschadigen.

Temperatuur

Bij het selecteren van een vervangende eenheid moet er met twee soorten temperatuur rekening worden gehouden, nl. de vloeistof- en de omgevingstemperatuur. De gekozen slang moet de minimum- en maximumtemperatuur waar het systeem mee te maken krijgt, kunnen weerstaan.

 

Temperatuur van de vloeistof

Het materiaal waaruit de slang is vervaardigd, wordt beïnvloed door de temperatuur en de werkingsduur. Een slang in een eenheid die op 200 °C werkt onder een gebruiksdruk van 20 bar moet vervaardigd zijn uit metaal in plaats van elastomeer. Bij de keuze van het materiaal moet dus rekening worden gehouden met de verwachte bedrijfstemperatuur en hoe lang het systeem op die temperatuur zal werken.

ERIKS application engineer

Omgevingstemperatuur

Extreme temperaturen hebben een invloed op de prestaties van de slang en kunnen vaak worden beïnvloed door interne en externe factoren, zoals weersomstandigheden, UV-stralen of de temperatuur van de omgeving waarin de machine zich bevindt.

Op het moment dat je het vereiste drukniveau en de verwachte werkduur, mogelijke piekintervallen of (vooral extreme) temperatuurschommelingen hebt vastgesteld, ben je een stap dichterbij in het vinden van de ideale slang.

ERIKS industriële slangen

Toepassing

Toepassing verwijst naar de gebruiksvereisten, maar ook naar de milieufactoren en industriestandaarden. Er bestaan verschillende industriestandaarden die specifieke product- en prestatievereisten stellen per industrie en per land. Standaarden omvatten [EN] (https://www.en-standard.eu/search/?q=hose) (Europese Standaard), [DIN] (https://www.din.de/en) (Deutsche Institute fur Normung) en ook de internationale [ISO] (https://www.iso.org/ics/23.040.70/x/) specificaties voor slangen en slangeenheden.

Medium

Medium verwijst naar de substantie die door de slang zal worden getransporteerd. Een mediumkeuzekaart kan je helpen te kiezen welke slangen het meest geschikt zijn voor gebruik van een specifieke substantie.

Bij sommige toepassingen moeten er oliën of chemicaliën door het systeem worden vervoerd. Dus moet bij de keuze vaststaan dat de slangleiding, afdekking, koppelingen en O-ringen geschikt zijn voor de gebruikte vloeistof.

Bepaal welke soort vloeistof (medium) in de slang wordt vervoerd als de machine in werking is. Niet alle slangen zijn geschikt voor dezelfde media en slangen die bepaalde vloeistoffen vervoeren, zoals melk, moeten voldoen aan de richtlijnen. Evenzo geldt dat een normale slang waarin water wordt vervoerd en later wordt gereinigd met bijvoorbeeld een zuur niet zal volstaan. Bijvoorbeeld een slang die werd gebruikt voor afvalwater raakte beschadigd. De oorzaak was in eerste instantie niet duidelijk totdat werd ontdekt dat sommige chemicaliën in het afvalwater schade veroorzaakte aan het materiaal van de slang. Een betrouwbare leverancier zal je een vragenlijst in laten vullen om dergelijke problemen te voorkomen.

Selectiecriterium slangen: medium

Druk

Na installatie kunnen slangen te maken krijgen met een hoge druk, maar niet alle materialen functioneren optimaal onder hoge druk. Dit kan leiden tot verminderde prestaties of de slangen kunnen zelfs barsten. Om het ideale materiaal te bepalen, dien je de druk die op de slang komt te staan nauwkeurig vast te stellen, en ook de pieken waarmee de toepassing te maken zal krijgen. 

Druk bepaalt ook de buigradius. Een hogedrukslang heeft bijvoorbeeld versterking bij de binnenste ring nodig. Hierdoor is hij minder makkelijk te buigen. Een goede leverancier kan een druktest uitvoeren voor de verwachte gebruiksdruk die de slang zal moeten weerstaan om zo te vermijden dat hij barst en om de veiligheid te verbeteren.

Selectiecriterium slangen: koppelingen

Koppelingen

Het is wenselijk om het aantal koppelingsuiteinden of aansluitingen te beperken om zo te voorkomen dat de slang te veel koppelingen bevat.

De huidige koppelingscombinaties beperken afvalwater door hun verlaagde risico op lekkage. Deze veilige aansluitingen vermindren ook de verspilling van lucht. Dit alles verbetert de operationele duurzaamheid. Hoewel recyclebare slangen nog steeds toekomstmuziek zijn, kan je alsnog meer milieuvriendelijk te werk gaan door de efficiëntie van jouw huidige toepassingen te verbeteren en zo minder afval te produceren.

Levering

Voor een nieuw systeem heb je een nieuwe slang nodig. Dan zal een deskundige partner je monsters geven om zelf te kunnen testen. Deze deskundige kan je ook meer vertellen over wat wel of niet mogelijk is. Dit geldt ook voor machines die al operationeel zijn en waarvoor vervangende slangen moeilijk te maken zijn.

Deskundige begeleiding

Als de toepassing cruciaal is, biedt de investering in een hoogwaardige slang uiteindelijk gemoedsrust. Het vroegtijdig betrekken van een deskundige bij het besluitvormingsproces zal zeer waarschijnlijk tot besparingen leiden. Bedenk echter dat de definitie van kwaliteit verschilt per leverancier en producent, net als de materialen die voor de productie zijn gebruikt. Dit geldt zowel voor producten op maat gemaakt als voor standaard producten. Het is dan ook belangrijk om onderzoek te doen naar leveranciers en producenten om de beste oplossingen te vinden die aan de eisen en specificaties van jouw project voldoen.

Related Articles

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.