Certificaten

Onze visie

Voor een succesvolle bedrijfsvoering is een brede stakeholdersoriëntatie van belang. De context van de organisatie, de omgeving waarin ERIKS zich bevindt, is geanalyseerd. Duidelijkheid over het speelveld, is de basis voor het management handboek en management sturingsmodel. Kennis van de eisen, wensen en verwachtingen van de relevante partijen stelt ons in staat om de juiste beheersmaatregelen te treffen en prestaties te meten.

Kwaliteit is een beleidsbepalende factor in de bedrijfsvoering van ERIKS. Voor de ene klant is de benadering en betekenis van het begrip kwaliteit anders dan voor de andere. Het leveren van de beste kwaliteit voor de juiste toepassing is ons uitgangspunt. Hierin spelen alle medewerkers een rol.

Onze principes

 • Klanttevredenheid begint bij het begrijpen wat de klant nodig heeft en de juiste kwaliteit te leveren; Met de contextanalyse wordt de omgeving waarin de onderneming opereert in kaart gebracht.
 • Het uitgangspunt is dat met alle stakeholders een win-win situatie opgebouwd wordt en dat wordt gestuurd op de prestaties.
 • Risicomanagement is een continu proces.
 • Een effectieve kwaliteitsrapportage en goede monitoring stelt ons in staat om processen continu te verbeteren en testreven naar 100% goede producten en diensten.
 • Wet- en regelgeving t.a.v. product en dienstverlening.
 • Het managementsysteem is gebaseerd op de richtlijnen uit ISO 9001.

Certificaten ERIKS België

RoHS II

RoHS is gericht op het terugdringen en voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De basis hiervoor is in 2002 gelegd in de vorm van de richtlijn 2002/95/EG. Deze is in 2011 vervangen door de 2011/65/EU, die in juli van dat jaar van kracht geworden is en bekend staat onder de RoHS II.

In RoHS is een lijst met chemische stoffen opgenomen waarvoor beperkingen gelden. De stoffen mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien de concentratie (gewichtsprocent) onder de hieronder vermelde maximum van het homogene materiaal blijft. Het betreft het bij de onderstaande chemische stoffen vermelde gewichtspercentage:

 • Lood (0,1 %) 
 • Kwik (0,1 %) 
 • Cadmium (0,01 %) 
 • Zeswaardig chroom (0,1 %) 
 • Polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %) 
 • Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1 %) 
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1 %)* 
 • Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)* 
 • Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)* 
 • Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1 %)* 
   

ERIKS hecht belang aan  het naleven van de RoHS II richtlijn. Het beleid is erop gericht dat uitsluitend producten worden verkocht die RoHS II compliant zijn. De waarborging hiervan is opgenomen in Kwaliteitsprocedures.

De algemene RoHS verklaring van ERIKS voldoet aan de laatste update (EU) 2015/863.  

Alle detailinformatie over de RoHS II richtlijn 2011/65/EU kunt u hier downloaden

REACH

ERIKS heeft een blijvende focus op duurzame ontwikkeling. De doelstellingen van REACH worden onderschreven, omdat het streeft naar maximale transparantie van informatie en het minimaliseren van het gebruik van schadelijke stoffen. Het doel is de bevordering van zowel de menselijke gezondheid als het milieu.

De REACH wetgeving werd van kracht op 1 juni 2007. Het vereist van fabrikanten en importeurs van chemische stoffen op de Europese markt registratie voor de door hun bedoelde toepassingen. Risicoanalyses en gedocumenteerde technische dossiers moeten zijn aangelegd. De beschikbare informatie dient door de gehele supply keten helder te zijn.

Stoffen die opgenomen zijn in de Annex XVII lijst (EC1907/2006), mogen niet meer worden gebruikt in Europa, tenzij het bedrijf voor het gebruik van de stof ontheffing heeft gekregen. De kandidaatslijst van “middelen van zeer grote zorg” wordt regelmatig ge-update. De meest recente kandidaatslijst kan gevonden worden op de website van het Europese agentschap voor chemische stoffen.

Het Statement REACH van ERIKS is als Engelstalig document te downloaden.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.